Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/32872
Title: Фізична реабілітація
Authors: Свістельник, Ірина
Svistelnyk, Iryna
Keywords: фізична реабілітація
бібліографічний покажчик
Issue Date: 2012
Citation: Фізична реабілітація: анот. бібліогр. покажч. друкованих та електронних видань трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. - Київ : Кондор-Видавництво, 2012. - 1162 с. (Серія «Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров'я людини», вип. 2).
Series/Report no.: Серія «Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров'я людини»;
Abstract: До анотованого бібліографічного покажчика увійшли друковані (книги, монографії, наукові статті, автореферати дисертацій тощо) та електронні інформаційні джерела бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури. Праці науковців, що досліджують проблеми фізичної реабілітації розміщено за рубриками, в алфавітній послідовності прізвищ авторів, анотації подано трьома мовами (українською, російською та англійською); тексти анотацій збережено в авторських варіантах. Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила». Анотований бібліографічний покажчик буде корисний усім тим, хто цікавиться проблемами фізичної реабілітації
URI: http://localhost:8080/handle/34606048/32872
ISBN: 978-966-2781-06-9
Appears in Collections:Науково-бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svistelnyk I. Fizychna reabilitatsiia.pdf60.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.