Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ualoca/handle/34606048/32866
Title: Ділова іноземна мова : силабус навчальної дисципліни, рівень вищої освіти - другий (магістерський) рівень, ступінь вищої освіти - магістр, галузь знань - 07 “Управління та адміністрування”, спеціальність - 073 “Менеджмент”
Authors: Калимон, Юлія
Kalymon, Yuliia
Кафедра української та іноземних мов
Keywords: ділова іноземна мова
силабус
магістр
галузь знань - 07 "Управління та адміністрування"
спеціальність 073 "Менеджмент"
кафедра української та іноземних мов
Issue Date: 2022
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Калимон Ю. О. Ділова іноземна мова : силабус навчальної дисципліни, рівень вищої освіти - другий (магістерський) рівень, ступінь вищої освіти - магістр, галузь знань - 07 “Управління та адміністрування”, спеціальність - 073 “Менеджмент” / Калимон Юлія Олександрівна. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. - 6 с.
Abstract: Мета курсу - практичне оволодіння системою англійської мови та нормативною базою її функціонування в комунікативно-мовленнєвих ситуаціях у сфері майбутньої професійної діяльності магістрантів.
URI: http://localhost:8080/handle/34606048/32866
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус_Діл_Іноз_мова _073 “Менеджмент”_маг.pdf306.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.