Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/32197
Title: Механізми реалізації ефективного врядування в університетах України в умовах євроінтеграції
Authors: Драч, І.
Калашнікова, С.
Паламарчук, О.
Рябченко, В.
Червона Л.
Keywords: теоретичні основи врядування в університетах
імплементація
вища освіта України
євроінтеграція
Issue Date: 25-Nov-2020
Publisher: Інститут вищої освіти НАПН України
Citation: Механізми реалізації ефективного врядування в університетах України в умовах євроінтеграції : колект. моногр. / авт. кол.: І. Драч, С. Калашнікова, О. Паламарчук, В. Рябченко, Л. Червона ; за заг. ред.С. Калашнікової. – Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2020. – 223 с.
Series/Report no.: монографії;
Abstract: У монографії обґрунтовано теоретичні основи реалізації ефективного врядування в університетах, проаналізовано провідний вітчизняний та зарубіжний досвід реалізації ефективного врядування в університетах та на основі вище зазначеного визначено механізми реалізації ефективного врядування в університетах та сформульовано практичні рекомендації для їх імплементації у вищій освіті України. Акцентовано, що однією з фундаментальних вимог до успішної євроінтеграції університетів України є забезпечення ними у своєму соціальному середовищі сповідування європейських цінностей, дотримання академічних свобод, соціальної справедливості, відповідальності та доброчесності. Запропоновано розглядати розвиток особистісного потенціалу суб’єктів діяльності університету як інтегральний критерій результативності й ефективності врядування та визначальний чинник забезпечення його конкурентоспроможності. Обґрунтовано, що найсприятливіші умови для розвитку особистісного потенціалу, отже й людського капіталу, створюються лишень у демократичному середовищі, формування якого забезпечується врядуванням.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/32197
Appears in Collections:Монографія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mekhanizmy_vriaduvania_univ_UA_Monogr_IVO-2020-223p_avtors-kolektiv.pdf3.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.