Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3219
Title: Педагогічна діагностика стану формування природничо-наукової компетентності майбутніх фахівців із фізичної культури
Authors: Хоменко, Павло
Keywords: фахівець фізичної культури
природничо-наукова підготовка
інтеграційно-функціональна модель підготовки
Issue Date: 2015
Citation: Хоменко П. Педагогічна діагностика стану формування природничо-наукової компетентності майбутніх фахівців із фізичної культури / Павло Хоменко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2015. - Вип. 19, т. 4. - С. 127 - 131.
Abstract: У статті проаналізовано методичне забезпечення природничо-наукової освіти майбутніх фахівців із фізичної культури. З’ясовано сукупність наукових підходів, що уможливило подолання чинних суперечностей та недоліків методології природничо-наукової підготовки фахівця з фізичної культури. Визначено структуру компонентів і етапів природничо-наукової підготовки майбутнього фахівця з фізичної культури, критерії та рівні сформованості його природничо-наукової компетентності. Науково обґрунтовано і експериментально перевірено модель природничо-наукової підготовки майбутніх фахівців із фізичної культури.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3219
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Хоменко_23.pdf305.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.