Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/320
Title: Результати дослідження кінематичних показників стрибунів у висоту з розбігу різної кваліфікації в рамках констатувального експерименту
Authors: Антонець, Володимир В.
Антонець, Володимир Д.
Keywords: стрибки у висоту
стрибуни у висоту
тривалість опори
тривалість польоту
довжина кроку
ритмо-темпова структура
Issue Date: 2014
Citation: Антонець В. В. Результати дослідження кінематичних показників стрибунів у висоту з розбігу різної кваліфікації в рамках констатувального експерименту / Володимир В. Антонець, Володимир Д. Антонець // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 1. - С. 8 - 12.
Abstract: У цій роботі проаналізовано результати дослідження кінематичних параметрів розбігу стрибунів у висоту різної кваліфікації (від майстра спорту до другорозрядника). Під час дослідження ми отримали такі кінематичні показники: тривалість опори (tоп с), тривалість польоту (tпол с), довжина кроку (Lкроку м). Отримавши об’єктивні дані по згаданих вище показниках ми змогли розрахувати й такі: тривалість кроку (tкроку с), швидкість кроків розбігу (V м/с), темп кроків (Tкроків с), а також коефіцієнт бігової активності (Аакт = tпол/tоп за Ойфебахом). Порівнюючи ці показники, визначаємо залежність від них результату в стрибках у висоту з розбігу способом «фосбері-флоп».
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/320
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Аnt_2.pdf285.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.