Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31676
Title: Концепції туризмознавства : робоча програма навчальної дисципліни, освітній рівень – третій (освітньо-науковий), галузь знань – 24 „Сфера обслуговування”, спеціальність – 242 „Туризм”
Authors: Штойко, П. І.
Shtoiko, P. I.
Кафедра туризму
Keywords: концепції туризмознавства
робоча програма
галузь знань 24 «Сфера обслуговування»
спеціальність 242 „Туризм”
третій (освітньо-науковий) рівень
кафедра туризму
Issue Date: 10-Jan-2022
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Концепції туризмознавства : робоча програма навчальної дисципліни, освітній рівень – третій (освітньо-науковий), галузь знань – 24 „Сфера обслуговування”, спеціальність – 242 „Туризм” / розроб. Штойко П. І. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. - 15 с.
Abstract: Метою вивчення курсу «Концепції туризмознавства» є формування в аспірантів комплексу компетентностей пов’язаних з розумінням та обґрунтуванням концептуально-теоретичних та методичних основ туризмознавства як предмету наукового вивчення.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31676
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робоча програма КТ PhD 242.pdf899.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.