Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31572
Title: Анатомія людини : тематика контрольних робіт для студентів 1 курсу заочної форми навчання з навчальної дисципліни "Анатомія людини", освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність – 014 Середня освіта (фізична культура), спеціальність – 017 Фізична культура і спорт, освітня програма – Фізична культура і спорт, різні групи населення, факультет післядипломної та заочної освіти
Authors: Гриньків, М. Я.
Hrynkiv, M. Ya.
Кафедра анатомії та фізіології
Keywords: анатомія людини
контрольні роботи
галузь знань 01 «Освіта / Педагогіка»
спеціальність: 017 „Фізична культура і спорт”
спеціальність : 014 "Середня освіта (фізична культура)"
факультет післядипломної та заочної освіти
кафедра анатомії та фізіології
Issue Date: 5-Jan-2022
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Анатомія людини : тематика контрольних робіт для студентів 1 курсу заочної форми навчання з навчальної дисципліни "Анатомія людини", освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність – 014 Середня освіта (фізична культура), спеціальність – 017 Фізична культура і спорт, освітня програма – Фізична культура і спорт, різні групи населення, факультет післядипломної та заочної освіти / розроб. Гриньків М. Я. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. - 9 с.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31572
Appears in Collections:Контрольні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ.pdf321.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.