Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31297
Title: Теорія і методика обраного виду спорту-Спортивнопедагогічне вдосконалення (бокс) : силабус навчальної дисципліни, ступінь вищої освіти – бакалавр, галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність - 017 Фізична культура і спорт, освітня програма - Фізична культура різних груп населення
Authors: Никитенко, А. О.
Нікітенко, С. А.
Ільницький, І. М.
Nykytenko, A. O.
Nikitenko, S. A.
Ilnytskyi, I. M.
Кафедра фехтування, боксу та національних одноборств
Keywords: теорія і методика обраного виду спорту
спортивнопедагогічне вдосконалення (бокс)
силабус
галузь знань - 01 Освіта/Педагогіка
спеціальність - 017 "Фізична культура і спорт"
бакалавр
кафедра фехтування, боксу і національних одноборств
Issue Date: 29-Nov-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Никитенко А. О. Теорія і методика обраного виду спорту-Спортивнопедагогічне вдосконалення (бокс) : силабус навчальної дисципліни, ступінь вищої освіти – бакалавр, галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність - 017 Фізична культура і спорт, освітня програма - Фізична культура різних груп населення/ / Никитенко Анатолій Олексійович, Нікітенко Сергій Анатолійович, Ільницький Іван Михайлович . - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. - 23 с.
Abstract: Мета – сприяти формуванню у майбутніх фахівців поглиблених знань, вмінь та навичок з теорії і методики викладання боксу на етапі початкової підготовки боксерів, підвищенню рівня спортивної майстерності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31297
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус ТіМОВС-СПВ 1 курс бокс 2021 (360 (248год)).pdf655.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.