Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3084
Title: Обгрунтування вікової періодизації військовослужбовців для занять з фізичної підготовки
Authors: Романчук, Сергій
Петрук, Андрій
Балдецький, Андрій
Keywords: військовослужбовці
фізична підготовка
Issue Date: 2015
Citation: Романчук С. Обгрунтування вікової періодизації військовослужбовців для занять з фізичної підготовки / Сергій Романчук, Андрій Петрук, Андрій Балдецький // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2015. - Вип. 19, т. 2. - С. 250 - 255.
Abstract: У роботі досліджено вікову динаміку рухових здібностей військовослужбовців Збройних сил України. Подано дані щодо змін співвідношення військовослужбовців з різним рівнем фізичної підготовленості в різних вікових групах. Обґрунтовано вікові діапазони занять і складання нормативів з фізичної підготовки військовослужбовцями Збройних сил Україні, які враховують сучасні соціальні умови військової служби та вікові зміни рівня рухових здібностей.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3084
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Романчук_С_46.pdf321.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.