Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30683
Title: Сучасні ресторанні тренди : силабус курсу, освітній ступінь: магістр, галузь знань: 24 Сфера обслуговування, спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа
Authors: Петришин, Н. З.
Паска, М. З.
Petryshyn, N. Z.
Paska, M. Z.
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Keywords: сучасні ресторанні тренди
силабус
магістр
галузь знань 24 "Сфера обслуговування"
спеціальність 241 „Готельно-ресторанна справа”
кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Issue Date: 27-Sep-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Петришин Н. З. Сучасні ресторанні тренди : силабус курсу, освітній ступінь: магістр, галузь знань: 24 Сфера обслуговування, спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа / Петришин Наталія Зеновіївна, Паска Марія Зіновіівна. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. - 9 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни “ Сучасні ресторанні тренди” є розширення і поглиблення у студентів знань сучасного стану і перспектив розвитку сучасного ресторанного бізнесу, наукового обґрунтування використання інноваційних методів оброблення сировини, опанування студентами теоретичних, практичних навичок та реалізації їх при конструюванні новітніх харчових продуктів функціонального призначення; вміння діагностувати технології кулінарної продукції як цілісні технологічні системи, спрямовані на вдосконалення існуючих та розроблення більш ефективних інноваційних технологій; вміння визначити особливості і динаміку трансформації форматів закладів ресторанного господарства відповідно до змін ресторанного бізнесу; створення і напрями розвитку інноваційних форм сервісу різноформатних закладів ресторанного господарства та розширення і поглиблення у студентів знань щодо інноваційних форм надання професійних послуг.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30683
Appears in Collections:СилабусиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.