Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30630
Title: Педагогіка та психологія : силабус навчальної дисципліни, перший (бакалаврський) освітній рівень, ступінь вищої освіти - бакалавр, галузь знань - 01"Освіта/Педагогіка", спеціальність - 017 "Фізична культура і спорт"
Authors: Криштанович, С. В.
Kryshtanovych, S. V.
Кафедра педагогіки та психології
Keywords: педагогіка та психологія
силабус
бакалавр
галузь знань 01 "Освіта/Педагогіка"
спеціальність 017 „Фізична культура і спорт”
кафедра педагогіки та психології
Issue Date: 21-Aug-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Криштанович С. В. Педагогіка та психологія : силабус навчальної дисципліни, перший (бакалаврський) освітній рівень, ступінь вищої освіти - бакалавр, галузь знань - 01"Освіта/Педагогіка", спеціальність - 017 "Фізична культура і спорт" / Криштанович Світлана Володимирівна. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. - 10 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка та психологія» є формування в майбутніх фахівців системи знань і умінь щодо загальної психолого-педагогічної підготовки, необхідної для вирішення практичних, професійних і наукових завдань, базових знань про основні закономірності функціонування психіки для розуміння механізмів, які забезпечують ефективність навчального процесу та формують оптимальні методи засвоєння знань.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30630
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус Педаг-псих – ФКіС_ФСР.pdf510.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.