Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30430
Title: Сучасні тенденції у теорії та методиці фізичної культури : завдання для проведення модульного контролю з дисципліни для аспірантів денної/заочної форм навчання (І-ІІ курс, І-ІІІ семестр), галузь знань 01 «Освіта», спеціальність 014 «Середня освіта» (фізична культура)
Authors: Боднар, І. Р.
Завидівська, Н. Н.
Bodnar, I. R.
Zavydivska, N. N.
Кафедра теорії та методики фізичної культури
Keywords: сучасні тенденції у теорії і методиці фізичної культури
модульний контроль
аспіранти
денна/заочна форми навчання (І-ІІ курс, І-ІІІ семестр)
галузь знань 01 "Освіта"
спеціальність 014 "Середня освіта" (фізична культура)
кафедра теорії та методики фізичної культури
Issue Date: 8-Sep-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Сучасні тенденції у теорії та методиці фізичної культури : завдання для проведення модульного контролю з дисципліни для аспірантів денної/заочної форм навчання (І-ІІ курс, І-ІІІ семестр), галузь знань 01 «Освіта», спеціальність 014 «Середня освіта» (фізична культура) / розроб. Боднар І. Я., Завидівська Н. Н. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 13 с.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30430
Appears in Collections:Екзаменаційні вимоги

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Модульний контроль.pdf563.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.