Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30363
Title: Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до спортивно-масової роботи в закладах загальної середньої освіти
Authors: Онищук, С. О.
Keywords: майбутні вчителі фізичної культури
підготовка
готовність
спортивно-масова робота
педагогічні умови,
заклад загальної середньої освіти
модель
методика
Issue Date: 7-Sep-2021
Publisher: Південноукраїнський нац. пед. ун-т мені К. Д. Ушинського
Citation: Онищук С. О. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до спортивно-масової роботи в закладах загальної середньої освіти : автореф. дис. ...канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Онищук Світлана Олександрівна; Південноукраїнський нац. пед. ун-т мені К. Д. Ушинського. - Одеса, 2021. - 28 с.
Abstract: Дисертаційне дослідження присвячено проблемі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до спортивно-масової роботи в закладах загальної середньої освіти. Конкретизовано зміст базових понять: спортивно-масова робота, підготовка майбутніх учителів фізичної культури до спортивно-масової роботи. Готовність майбутніх учителів фізичної культури до спортивно-масової роботи в закладах загальної середньої освіти тлумачено як інтегративний особистіснопрофесійний конструкт, що відображає прагнення учителя фізичної культури імплементувати здоров’язбережувальний і валеологічний контенти в освітній процес закладу загальної середньої освіти, використовуючи алгоритми й моделі організації фізкультурно-просвітницької, профілактично-оздоровлювальної, реабілітаційно-розвивальної, дозвіллєво-рекреаційної діяльності
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30363
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Онищук_автореф_2021_вересень.pdf476.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.