Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30184
Title: Теоретичні і методичні засади професійного зростання вчителів у системі неперервної педагогічної освіти
Authors: Сагач, Оксана Михайлівна
Keywords: учитель
майбутній учитель
професійне зростання
неперервна освіта
готовність
мотивація
мотивація та готовність до неперервного зростання
професійно-ціннісні орієнтації
дослідницька та методологічна культура
Issue Date: 24-Jun-2021
Publisher: Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка
Citation: Сагач О. М. Теоретичні і методичні засади професійного зростання вчителів у системі неперервної педагогічної освіти : автореф. дис. ...д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Сагач Оксана Михайлівна ; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2021. - 43 с.
Abstract: У дисертації здійснено теоретико-методичне узагальнення й запропоновано нове вирішення наукової проблеми професійного зростання вчителів у системі неперервної педагогічної освіти. Уперше розроблено та обґрунтовано концепцію професійне зростання учителя у системі неперервної педагогічної освіти, виділено етапи цього процесу: етап професійного самовизначення та розвитку під час навчання у ЗВО; етап професійного вдосконалення та професійного зростання під час післядипломної підготовки в процесі підвищення кваліфікації. Це зумовлює реалізацію дослідження на рівні трьох концептів: методологічному, теоретичному, практичному.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30184
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сагач_автореф_2021.pdf464.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.