Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29874
Title: Неінвазивні методи дослідження у фізичній терапії : силабус курсу, рівень освіти ІІІ, галузь знань: 01 Освіта, 22 Охорона здоров’я, спеціальність 227 Фізична терапія ерготерапія
Authors: Борецький, Ю. Р.
Трач, В. М.
Гащишин, В. Р.
Тимочко-Волошин, Р. І.
Boretskyi, Yu. R.
Trach, V. M.
Hashchyshyn, V. R.
Tymochko-Voloshyn, R. I.
Кафедра біохімії і гігієни
Keywords: неінвазивні методи дослідження у фізичній реабілітації та спорті
силабус
галузь знань 22 "Охорона здоров’я"
спеціальність 227 "Фізична терапія ерготерапія"
третій (освітньо-науковий) рівень
галузь знань 01 „Освіта”
кафедра біохімії та гігігєни
Issue Date: 28-May-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Неінвазивні методи дослідження у фізичній терапії : силабус курсу, рівень освіти ІІІ, галузь знань: 01 Освіта, 22 Охорона здоров’я, спеціальність 227 Фізична терапія ерготерапія / Борецький Ю. Р., Трач В. М., Гащишин В. Р., Тимочко-Волошин Р. І. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 5 с.
Abstract: Мета курсу - формування в аспірантів та здобувачів наукового ступеня фундаментальних знань та умінь на методологічному, теоретичному та експериментально-емпіричному рівнях стосовно неінвазивних методів досліджень організму людини.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29874
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус_Неін_мет_Асп_ФТЕ_Борецький_Гащишин.pdf394.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.