Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29771
Title: Планування та документування за МКФ у фізичній терапії : силабус навчальної дисципліни, рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий), ступінь вищої освіти - доктор філософії, галузь знань 22 Охорона здоров'я, спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія
Authors: Баришок, Т. В.
Baryshok, T. V.
Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Keywords: планування та документування за МКФ у фізичній терапії
силабус
доктор філософії
галузь знань 22 Охорона здоров'я
спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія
кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Issue Date: 26-May-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Баришок Т. В. Планування та документування за МКФ у фізичній терапії : силабус навчальної дисципліни, рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий), ступінь вищої освіти - доктор філософії, галузь знань 22 Охорона здоров'я, спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія / Баришок Т. В. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 15 с.
Abstract: Мета курсу: сформувати у аспірантів навички з використання МКФ у планування реабілітаційного процесу та аналізі його результатів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29771
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МКФ_ силабус_Баришок.pdf2.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.