Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29727
Title: Іноземна мова професійного спілкування для фахівців олімпійського та професійного спорту (англійська) : силабус навчальної дисципліни, рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий) рівень, ступінь вищої освіти - доктор філософії, галузь знань - 01 “Освіта”, спеціальність - 017 Фізична культура і спорт
Authors: Проценко, У. М.
Protsenko, U. M.
Кафедра української та іноземних мов
Keywords: іноземна мова професійного спілкування для фахівців олімпійського та професійного спорту (англійська)
силабус
доктор філософії
галузь знань 01 "Освіта"
спеціальності 017 „Фізична культура і спорт”
кафедра української та іноземних мов
Issue Date: 25-May-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Прценко У. М. Іноземна мова професійного спілкування для фахівців олімпійського та професійного спорту (англійська) : силабус навчальної дисципліни, рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий) рівень, ступінь вищої освіти - доктор філософії, галузь знань - 01 “Освіта”, спеціальність - 017 Фізична культура і спорт / Проценко У. М. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 6 с.
Abstract: Мета викладання навчальної дисципліни „Іноземна мова професійного спілкування у спорті ” – оволодіння мовою для практичного користування нею у дослідницькій роботі
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29727
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АСП._ін.м.пр.сп.у cп.Силабус_IIс.017(2) (1).pdf210.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.