Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/297
Title: Аналіз взаємозв'язку морфофункціональних показників кваліфікованих волейболісток
Authors: Щепотіна, Наталія
Keywords: волейбол
морфофункціональні показники
маса тіла
кореляційний аналіз
Issue Date: 2014
Citation: Щепотіна Н. Аналіз взаємозв'язку морфофункціональних показників кваліфікованих волейболісток / Наталя Щепотіна // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 1. - С. 330 - 335.
Abstract: У статті розглянуто вплив компонентного складу маси тіла кваліфікованих волейболісток на показники функціональної підготовленості. У дослідженні взяло участь 19 волейболісток першого розряду. Установлено статистично достовірний негативний вплив вмісту жиру в тілі спортсменок на показники фізичного розвитку, дихальної системи, фізичної працездатності й аеробної продуктивності організму. Разом із тим з підвищенням вмісту м'язової маси в організмі волейболісток спостерігалося поліпшення цих показників.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/297
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Shc_56.pdf484.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.