Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29698
Title: Клініко-прогностичні закономірності відновного лікування хворих, що перенесли інфаркт міокарда
Authors: Притуляк, Оксана Михайлівна
Keywords: гострий коронарний синдром
гіпертрофія лівого шлуночка
постінфаркний період
низька толерантність до дозованих фізичних навантажень
морфолінієва сіль тіазотної кислоти
раміприл
Issue Date: 20-May-2021
Publisher: Івано-Франківський нац. мед. ун-т
Citation: Притуляк О. М. Клініко-прогностичні закономірності відновного лікування хворих, що перенесли інфаркт міокарда : автореф. дис. канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Притуляк Оксана Михайлівна ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. - Івано-Франківськ, 2021. - 22 с.
Abstract: Дисертація присвячена підвищенню ефективності лікування 120 хворих із низькою толерантністю до ДФН, після перенесеного ГКС із супутньою АГ, шляхом прогнозування виникнення та формування низької толерантності до ДФН та розробці способу лікування таких хворих.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29698
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Притуляк_автореф_2021.pdf284.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.