Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29677
Title: Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених
Authors: Сорокіна, Н. Г.
Артюхов, А. Є.
Дегтярьова, І. О.
Sorokina, N. H.
Artiukhov, A. Ye.
Dehtiarova, I. O.
Keywords: академічна доброчесність
організаційно-правові та технічні чинники академічної доброчесності
академічна доброчесність у науковій політиці та дослідницькій кар'єрі
Issue Date: 17-May-2021
Citation: Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. - 169 с.
Abstract: Розглядаються основні проблеми, пов’язані з доброчесністю, з якими стикаються учасники освітньо-наукового процесу закладів вищої освіти; визначається роль наукової етики в розвитку успішної кар’єри науковця. Наводяться основні принципи академічної доброчесності, якими мають керуватися молоді вчені; розглядаються національні та міжнародні нормативно-правові засади для утвердження академічної доброчесності в науковому середовищі. Видання буде корисним усім, хто працює в системі освіти і науки та займається науково-дослідною та техніко-конструкторською діяльністю, зокрема керівникам закладів, науково-педагогічним і науковим працівникам, молодим ученим, аспірантам і докторантам, магістрантам, студентам та всім, хто цікавиться проблемами академічної доброчесності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29677
ISBN: 978-617-7139-26-2
Appears in Collections:Академічна доброчесність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Академічна доброчесність_проблеми дотримання.pdf1.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.