Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29464
Title: Теоретико-методичні основи використання цифрових відкритих систем у підготовці аспірантів і докторантів наук про освіту
Authors: Яцишин, Анна Володимирівна
Keywords: цифрові відкриті системи
ІКТ
цифрова компетентність
інформаційно-аналітична компетентність
інформаційно-дослідницька компетентність
аспіранти
докторанти
проведення наукових досліджень,
цифровізація освіти
цифровізація науки
Issue Date: 7-Apr-2021
Publisher: Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання
Citation: Яцишин А. В. Теоретико-методичні основи використання цифрових відкритих систем у підготовці аспірантів і докторантів наук про освіту : автореф. дис. ...д-ра пед. наук : [спец. ] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" ; 01 "Освіта/педагогіка" / Яцишин Анна Володимирівна ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання. - Київ, 2021. - 44 с.
Abstract: У дисертації обґрунтовано теоретико-методичні основи використання цифрових відкритих систем у підготовці аспірантів і докторантів, що враховує сучасні вимоги цифрової трансформації суспільства та важливість розвитку цифрової, інформаційно-аналітичної та інформаційно-дослідницької компетентностей аспірантів і докторантів, як майбутніх фахівців, що будуть забезпечувати цифровізацію освіти і науки. Досліджено зарубіжні та вітчизняні практики підготовки аспірантів і докторантів в умовах цифрової трансформації суспільства; обґрунтовано та досліджено організаційно-педагогічні умови та досвід підготовки аспірантів і докторантів з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Здійснено добір та описано специфіку застосування сервісів цифрових відкритих систем для організації підготовки та проведення досліджень аспірантами і докторантами з наук про освіту. Визначено критеріальні характеристики та рівні розвитку цифрової, інформаційно-аналітичної, інформаційно-дослідницької компетентностей аспірантів і докторантів. Обґрунтовано та побудовано моделі: цифровізації підготовки аспірантів і докторантів з наук про освіту у ЗВО/науковій установі; використання цифрових відкритих систем для розвитку цифрової, інформаційно-аналітичної та інформаційно-дослідницької компетентності аспірантів і докторантів з наук про освіту; розроблено основні компоненти науковометодичної системи використання цифрових відкритих систем у підготовці аспірантів і докторантів з наук про освіту. Результати педагогічного експерименту підтвердили, що розроблена науково-методична система є ефективною, педагогічно доцільною і заслуговує на впровадження у ЗВО/наукові установи.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29464
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Яцишин А.В. Автореферат 2021.pdf2.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.