Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29349
Title: Фізична терапія при онкохірургічних захворюваннях : силабус дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти, ступінь вищої освіти - магістр, галузь знань 22 „Охорона здоров’я”, спеціальності 227 „Фізична терапія та ерготерапія”, спеціалізація - 227.1 „Фізична терапія та 227.2 Ерготерапія"
Authors: Бас, О. А.
Bas, O. A.
Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Keywords: фізична терапія
онкохірургічні захворювання
силабус
спеціальності 227 „Фізична терапія та ерготерапія”
галузь знань 22 „Охорона здоров’я”
магістр
кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Issue Date: 23-Mar-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Бас О. А. Фізична терапія при онкохірургічних захворюваннях : силабус дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти, ступінь вищої освіти - магістр, галузь знань 22 „Охорона здоров’я”, спеціальності 227 „Фізична терапія та ерготерапія”, спеціалізація - 227.1 „Фізична терапія та 227.2 Ерготерапія" / Бас Ольга Андріївна. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 16 с.
Abstract: Мета курсу набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок для оцінки та корекції стану хворих з онкологічними та хірургічними захворюваннями що базуються на сучасних досягненнях провідних вітчизняних і іноземних вчених та світової практики, з основними принципами організації і проведення занять з фізичної терапії.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29349
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_силабус_ФТОХ_20.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.