Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29168
Title: Планування та контроль на підприємстві : силабус навчальної дисципліни, ступінь вищої освіти - бакалавр, галузь знань - 07 "Управління та адміністрування", спеціальність - 073 «Менеджмент»
Authors: Коркуна, І. І.
Korkuna, I. I.
Кафедра економіки та менеджменту
Keywords: планування та контроль на підприємстві
силабус
спеціальність 073 "Менеджмент"
галузь знань - 07 Управління та адміністрування
бакалавр
кафедра економіки та менеджменту
Issue Date: 11-Mar-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Коркуна І. І. Планування та контроль на підприємстві : силабус навчальної дисципліни, ступінь вищої освіти - бакалавр, галузь знань - 07 "Управління та адміністрування", спеціальність - 073 «Менеджмент» / Коркуна Іван Іванович . - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 8 с.
Abstract: Мета викладання дисципліни «Планування та контроль на підприємстві»: є формування системи знань з методології розробки перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та контролю їх виконання. Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами питань планування і контролю на підприємстві, обґрунтування таких функцій управління як планування, аналіз, облік, контроль.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29168
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СИЛАБУС_Планування_та_контроль_на_п-ві_073_Бак_об.pdf505.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.