Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/290
Title: Взаимосвязь модельных характеристик квалифицированных спортсменов-пловцов, специализирующихся на дистанции 200 метров вольным стилем
Authors: Политько, Елена
Keywords: плавання
змагальна дистанція
морфофункціональні характеристики
техніко-тактичні дії
Issue Date: 2014
Citation: Политько Е. Взаимосвязь модельных характеристик квалифицированных спортсменов-пловцов, специализирующихся на дистанции 200 метров вольным стилем / Елена Политько // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 1. - С. 219 - 224.
Abstract: Розглянуто питання, пов'язані з дослідженням і розробкою модельних морфофункціональних і техніко-тактичних характеристик кваліфікованих спортсменів-плавців, які спеціалізуються на дистанції 200 м вільним стилем. У статті за допомогою кореляційного аналізу встановлено різну міру взаємозв'язку між модельними даними техніко-тактичних дій плавців та їх морфофункціональними показниками, урахування яких у процесі спеціальної підготовки спортсменів у сучасному плаванні сприятиме підвищенню їх результативності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/290
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pol_38.pdf368.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.