Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/28948
Title: Методи і моделі прийняття управлінських рішень : силабус навчальної дисципліни, рівень вищої освіти - другий (магістерський) рівень, ступінь вищої освіти - магістр, галузь знань - 07 Управління та адміністрування, спеціальність - 073 Менеджмент
Authors: Гуль, І. Г.
Hul, I. H.
Кафедра економіки та менеджменту
Keywords: методи і моделі прийняття управлінських рішень
силабус
спеціальність 073 Менеджмент
галузь знань - 07 «Управління та адміністрування»
магістр
кафедра економіки та менеджменту
Issue Date: 2-Mar-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Гуль І. Г. Методи і моделі прийняття управлінських рішень : силабус навчальної дисципліни, рівень вищої освіти - другий (магістерський) рівень, ступінь вищої освіти - магістр, галузь знань - 07 Управління та адміністрування, спеціальність - 073 Менеджмент / Гуль Іван Григорович. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 4 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Методи і моделі прийняття управлінських рішень» є формування у студентів цілісної системи спеціальних знань, умінь і практичних навичок про якісні та кількісні властивості економічних процесів в менеджменті для підготовки проектів управлінських рішень та ознайомлення із сутністю та методологією прийняття рішень на основі економікоматематичних методів та моделей.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/28948
Appears in Collections:СилабусиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.