Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/28720
Title: Програма та методичні вказівки щодо проходження виробничої практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 073 Менеджмент
Authors: Павленчик, Н. Ф.
Гуцуляк, В. Р.
Баранівська, Х. С.
Pavlenchyk, N. F.
Hutsuliak, V. R.
Baranivska, Kh. S.
Кафедра економіки та менеджменту
Keywords: виробнича практика
програма
методичні вказівки
спеціальність 073 - «Менеджмент»
бакалавр
кафедра економіки та менеджменту
Issue Date: 19-Feb-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Програма та методичні вказівки щодо проходження виробничої практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 073 Менеджмент / уклад. Павленчик Наталія Федорівна, Гуцуляк Вікторія Романівна, Баранівська Христина Сергіївна. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 22 с.
Abstract: Метою виробничої практики є : - поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з основних професійно орієнтованих дисциплін; - опанування сучасними прийомами та методами прийняття управлінських рішень; - вміння застосовувати теоретичні положення, методичний інструментарій, передовий досвід підприємництва до умов діяльності конкретного підприємства; - закріплення практичних навичок проведення економічного дослідження, формування його інформаційного, правового та методичного забезпечення; - розроблення пропозицій щодо впровадження новітніх технологій управління підприємством.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/28720
Appears in Collections:Програми практик

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод_реком_виробн_практ_Мен_Бак_ЛДУФК.pdf924.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.