Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/28679
Title: Історія економіки та економічної думки : силабус навчальної дисципліни, освітній ступінь: бакалавр, галузь знань: 07 Адміністрування і менеджмент, спеціальність: 073 Менеджмент
Authors: Стахів, І. М.
Stakhiv, I. M.
Кафедра економіки та менеджменту
Keywords: історія економіки та економічної думки
силабус
спеціальність 073 "Менеджмент"
галузь знань 07 „Адміністрування та менеджмент”
бакалавр
кафедра економіки та менеджменту
Issue Date: 19-Feb-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Стахів І. М. Історія економіки та економічної думки : силабус навчальної дисципліни, освітній ступінь: бакалавр, галузь знань: 07 Адміністрування і менеджмент, спеціальність: 073 Менеджмент / Стахів Ірина Михайлівна. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 8 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни “Історія економіки та економічної думки” є формування у студентів комплексного наукового уявлення про закономірності еволюційного розвитку економіки різних цивілізацій та еволюцію економічних знань під впливом цих змін для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/28679
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус Історія економіки та економічної думки.pdf500.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.