Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/28431
Title: Психологія управління та конфліктологія : силабус навчальної дисципліни, курс-тренінг, рівень вищої освіти - другий (магістерський) рівень, ступінь вищої освіти - магістр, галузь знань - 07 Управління та адміністрування, спеціальність - 073 «Менеджмент»
Authors: Матвійчук, Т. Ф.
Matviichuk, T. F.
Кафедра педагогіки та психології
Keywords: психологія управління та конфліктологія
силабус
спеціальність 073 "Менеджмент"
магістр
кафедра педагогіки та психології
Issue Date: 12-Feb-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Матвійчук Т. Ф. Психологія управління та конфліктологія : силабус навчальної дисципліни, курс-тренінг, рівень вищої освіти - другий (магістерський) рівень, ступінь вищої освіти - магістр, галузь знань - 07 Управління та адміністрування, спеціальність - 073 «Менеджмент» / Матвійчук Тетяна Фартівна. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 11 с.
Abstract: Мета курсу - формування в майбутніх фахівців системи спеціальних знань щодо психосоціологічних підходів у сучасній управлінській парадигмі; оволодіння сучасними психологічними методами ефективного використання людських ресурсів; розуміння психологічних основ системного управління організаціями; набуття вмінь психологічного аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища організації і практичних навичок психологічного забезпечення професійної діяльності, прийняття адекватних управлінських рішень для створення належного соціально-психологічного клімату в колективі. Основні засади конфліктології. Теорія та практика розв’язання конфліктів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/28431
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус_ПУтаК_Менеджмент (магістр).pdf443.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.