Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/28111
Title: Організація ресторанного господарства : силабус курсу, галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 073 «Менеджмент», освітня програма: «Менеджмент»
Authors: Паска, М. З.
Paska, M. Z.
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Keywords: організація ресторанного господарства
силабус
спеціальність 073 Менеджмент
кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Issue Date: 8-Feb-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Паска М. З. Організація ресторанного господарства : силабус курсу, галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 073 «Менеджмент», освітня програма: «Менеджмент» / Паска Марія Зіновіівна. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 6 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Організація ресторанного господарства» набуття теоретичних знань і практичних навичок із сучасної організації виробництва в закладах ресторанного господарства, які забезпечують формування у студентів організаторських здібностей, вивчення загальних закономірностей та сучасних методів організації виробничих процесів у закладах ресторанного господарства, освоєння принципів обслуговування різних контингентів споживачів у закладах та поза їх межами і особливості їх розвитку на сучасному етапі.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/28111
Appears in Collections:СилабусиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.