Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27912
Title: Організація роботи фромажера : силабус курсу, освітній ступінь: магістр, галузь знань: 24 „Сфера обслуговування”, спеціальність: 241 „Готельно-ресторанна справа”
Authors: Паска, М. З.
Маслійчук, О. Б.
Paska, M. Z.
Masliichuk, O. B.
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Keywords: організація роботи фромажера
силабус
cпеціальність 241 „Готельно-ресторанна справа”
кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Issue Date: 19-Jan-2021
Publisher: Львів
Citation: Паска М. З. Організація роботи фромажера : силабус курсу, освітній ступінь: магістр, галузь знань: 24 „Сфера обслуговування”, спеціальність: 241 „Готельно-ресторанна справа” / Паска М. З., Маслійчук О. Б. - Львів, 2021. - 5 с.
Abstract: «Організація роботи фромажера» є дисципліною вибіркової складової навчального плану і дозволить здобувачам сформувати індивідуальну освітню траєкторію. Під час вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти отримують знання та навички що сприяють формуванню у студентів теоретичних і практичних знань з організації роботи фромажера у закладах ресторанного господарства, специфіки обслуговування при подачі сирних страв, а також із наукових основ зберігання і вживання сирів різних груп, типів та походження шляхом поглибленого вивчення основних підходів, принципів і методів роботи фромажера. Засвоєння студентами знань з організаційних, економічних, технологічних та технічних питань, які виникають в результаті діяльності фромажера у сучасних умовах.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27912
Appears in Collections:СилабусиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.