Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27911
Title: Ділові та протокольні заходи в готельно-ресторанній справі : силабус курсу, освітній ступінь: магістр, галузь знань: 24 „Сфера обслуговування”, спеціальність: 241 „Готельно-ресторанна справа”
Authors: Паска, М. З.
Маслійчук, О. Б.
Paska, M. Z.
Masliichuk, O. B.
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Keywords: ділові та протокольні заходи в готельно-ресторанній справі
силабус
cпеціальність 241 „Готельно-ресторанна справа”
кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Issue Date: 19-Jan-2021
Publisher: Львів
Citation: Паска М. З. Ділові та протокольні заходи в готельно-ресторанній справі : силабус курсу, освітній ступінь: магістр, галузь знань: 24 „Сфера обслуговування”, спеціальність: 241 „Готельно-ресторанна справа” / Паска М. З., Маслійчук О. Б. - Львів, 2021. - 5 с.
Abstract: Метою викладання курсу «Ділові та протокольні заходи в готельноресторанній справі» є формування у студентів навичок виконувати організаційні та управлінські функції в процесі діяльності закладів готельного і ресторанного господарств з дотриманням вимог ділового та дипломатичного протоколу, набуття навичок з розв’язання проблемних ситуацій в процесі ділового спілкування з представниками іноземних держав в готельноресторанному бізнесі, набуття навичок з забезпечення належного рівня якості послуг у закладах готельно-ресторанного бізнесу при обслуговуванні представників іноземних держав.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27911
Appears in Collections:СилабусиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.