Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27834
Title: Особливості психофізичного та соціального розвитку молодших школярів в умовах спеціально організованої позашкільної рухової активності
Authors: Сергієнко, Віталій Петрович
Keywords: спеціально організована позашкільна рухова активність
психофізичний розвиток
соціальний розвиток
соціалізація
молодший шкільний вік
Issue Date: 13-Jan-2021
Publisher: Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України
Citation: Сергієнко В. П. Особливості психофізичного та соціального розвитку молодших школярів в умовах спеціально організованої позашкільної рухової активності : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Сергієнко Віталій Петрович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2020. - 27 с.
Abstract: У дисертації розглянуто особливості психофізичного та соціального розвитку молодших школярів в умовах спеціально організованої позашкільної рухової активності. Теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено модель спеціально організованої позашкільної рухової активності дітей молодшого шкільного віку. Головною її складовою визначено програму психофізичного й соціального розвитку молодших школярів на основі занять карате. Модель і програма спрямовані на успішну соціалізацію молодших школярів, підвищення рівня їх фізичної підготовленості та фізичної роботоздатності, розвиток психомоторних якостей і властивостей, уваги, мислення, мовлення, сприймання, сприяння інтелектуальному, морально-етичному та емоційно-вольовому розвитку, набуття вмінь соціальної взаємодії, побудови міжособистісних стосунків, формування соціальної компетентності, залучення молодших школярів до занять спортом, формування здорового способу життя. Доведено ефективність експериментальної роботи з впровадження моделі спеціально організованої позашкільної рухової активності дітей молодшого шкільного віку та програми їх психофізичного й соціального розвитку як її складової.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27834
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сергієнко_aref_sergiyenko_v.p_2020.pdf465.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.