Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27674
Title: Іноземна мова професійного спрямування : силабус навчальної дисципліни, перший (бакалаврський) рівень, ступінь вищої освіти - бакалавр, галузь знань-07 “Управління та адміністрування”, спеціальність - 073 “Менеджмент”
Authors: Гудима, Галина Богданівна
Hudyma, Halyna Bohdanivna
Кафедра української та іноземних мов
Keywords: іноземна мова професійного спрямування
силабус
кафедра української та іноземних мов
Issue Date: 30-Dec-2020
Citation: Іноземна мова професійного спрямування : силабус навчальної дисципліни, перший (бакалаврський) рівень, ступінь вищої освіти - бакалавр, галузь знань-07 “Управління та адміністрування”, спеціальність - 073 “Менеджмент” / Гудима Галина Богданівна. - Львів, 2020. - 4 с.
Abstract: Мета курсу - практичне оволодіння усним та писемним (монологічним та діалогічним) мовленням, граматичним та лексичним матеріалом; розвиток навичок читання та аудіювання.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27674
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
силабус 2-3 курс.pdf293.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.