Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27563
Title: Українська мова професійного спілкування з основами риторики : силабус навчальної дисципліни, рівень вищої освіти - перший (бакалаврський) рівень, ступінь вищої освіти - бакалавр, галузь знань - 01 «Освіта», спеціальність - 014 «Середня освіта (фізична культура)»
Authors: Романчук, Ольга Василівна
Romanchuk, Olha Vasylivna
Кафедра української та іноземних мов
Keywords: українська мова професійного спілкування з основами риторики
силабус
спеціальність - 014 «Середня освіта (фізична культура)»
кафедра української та іноземних мов
Issue Date: 3-Dec-2020
Citation: Романчук О. В. Українська мова професійного спілкування з основами риторики : силабус навчальної дисципліни, рівень вищої освіти - перший (бакалаврський) рівень, ступінь вищої освіти - бакалавр, галузь знань - 01 «Освіта», спеціальність - 014 «Середня освіта (фізична культура)» / Романчук Ольга Василівна. - Львів, 2020. - 6 с.
Abstract: Мета курсу «Українська мова професійного спілкування з основами риторики» полягає в ознайомленні студентів з нормами сучасної української мови професійного спілкування, підвищенні загальної та мовної культури майбутніх фахівців галузі фізичної культури, формуванні практичних навиків ділового усного та писемного спілкування, підвищенні загальної мовної культури студентів, як носіїв української мови.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27563
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус_укр_ФК.pdf362.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.