Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27547
Title: Педагогічна складова у системі підготовки викладачів в університетах США
Authors: Долінська, Наталія Василівна
Keywords: викладач
докторська підготовка
магістерська підготовка
менторство
педагогічна складова
портфоліо
професійний розвиток
університет
США
Issue Date: 2-Jan-2020
Publisher: Нац. ун-т "Львівська політехніка"
Citation: Долінська Н. В. Педагогічна складова у системі підготовки викладачів в університетах США : автореф. дис. ...канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Долінська Наталія Василівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2019. - 24 с.
Abstract: У дисертаційній роботі запропоновано вирішення наукового завдання щодо виявлення особливостей педагогічної складової у системі підготовки викладачів в університетах США: диверсифікація освітніх програм та їхнього змістового наповнення; практико-орієнтоване навчання; спрямованість на формування професійної компетентності, необхідної для виконання тріади професійних функцій: викладання, наукові дослідження, громадська діяльність. Висвітлено теоретичні основи підготовки викладачів в університетах США, в основу якої покладено теоретичні засади андрагогіки, епістемології, акмеології, аксіології, конструктивізму, прагматизму, прогресивізму; діяльнісний та компетентнісний підходи; принципи системності та систематичності, колегіальності, контекстності, ринкової орієнтації). Охарактеризовано педагогічну складову у системі магістерської та докторської підготовки, у системі професійного розвитку викладачів університетів США (нормативно-правова база освітньої галузі, традиційні та інноваційні освітні технології, специфіка навчальної діяльності, методика викладання навчальної дисципліни, менеджмент людських ресурсів, менеджмент організацій, менеджмент фінансових ресурсів, управління процесами та проектами, специфіка академічного середовища університету, історія розвитку освіти, порівняльні педагогічні студії, специфіка інклюзивного освітнього процесу, діагностика й оцінювання в освітньому процесі, інформаційно-комунікаційні технології в освіті), за допомогою інституційних, інституційно-індивідуальних, індивідуальних моделей, форм, методів. Окреслено можливості творчого застосування конструктивних ідей американського досвіду у підготовці викладачів України.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27547
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Долінська_avtoref_2019.pdf428.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.