Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27119
Title: Психологія : силабус навчальної дисципліни рівень вищої освіти - перший (бакалаврський) рівень, ступінь вищої освіти - бакалавр, галузь знань 01 „Освіта/Педагогіка”, спеціальність 017 „Фізична культура і спорт”; 014.11 „Середня освіта (фізична культура)”
Authors: Баклицька, Ольга Петрівна
Baklytska, Olha Petrivna
Кафедра педагогіки та психології
Keywords: психологія
силабус
кафедра педагогіки та психології
Issue Date: 29-Oct-2020
Citation: Баклицька О. П. Психологія : силабус навчальної дисципліни рівень вищої освіти - перший (бакалаврський) рівень, ступінь вищої освіти - бакалавр, галузь знань 01 „Освіта/Педагогіка”, спеціальність 017 „Фізична культура і спорт”; 014.11 „Середня освіта (фізична культура)” / Баклицька Ольга Петрівна. - Львів, 2020. - 7 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія» є забезпечення студентів знаннями про основні закономірності психічних явищ, їх прояви та особливості формування в різні вікові періоди та їх вплив на функціонування різних видів діяльності; допомога в аналізі особистісних психічних новоутворень; ознайомлення з методами та принципами психологічного дослідження з ціллю використання їх в подальшій професійній діяльності. Вивчення цих феноменів необхідне для розуміння механізмів, які забезпечують ефективність навчального процесу та формують оптимальні методи засвоєння знань.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27119
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус Психологія_Баклицька.pdf337.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.