Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2676
Title: Концепції стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з порушенням мови
Authors: Кирда, Ірина
Keywords: спеціальна освіта
порушення мови
діти дошкільного віку
Issue Date: 2008
Citation: Кирда І. Концепції стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з порушенням мови / Ірина Кирда // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Л., 2008. - Вип. 12, т. 3. - С. 115 - 119.
Abstract: Основна цільова установка перетворення системи спеціального навчання і виховання дітей з порушеннями мовлення полягає в тому, щоб створити оптимальні умови для розвитку й реалізації потреб дітей та їхньої соціальної інтеграції. Щоб досягти вказаної мети, модельований стандарт спеціального виховання і навчання дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення має передбачити вирішення наступних завдань: I. Створення необхідних умов для: збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров’я дитини; розвиток її особистості з максимальним використанням її потенційних можливостей. II. Розроблення різних варіантів навчання на різних ступенях розвитку з урахуванням: характеру, структури, глибини мовленнєвого дефекту і його негативного впливу на формування фізичних якостей. III. Перегляд і визначення (з урахуванням вищесказаного) змісту загальноосвітнього і спеціального навчання дітей з порушеннями мовлення.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2676
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
08kimdol.pdf134.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.