Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/26512
Title: Теоретико-методичні снови професійно-прикладної фізичної підготовки студентів мистецьких спеціальностей
Authors: Асаулюк, Інна Олексіївна
Keywords: фізичне виховання
професійно-прикладна фізична підготовка
концепція
технологія
фізичний стан
здоров’я
біогеометричний профіль постави
ергономічно доцільна поза музиканта
Issue Date: 9-Sep-2020
Publisher: Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України
Citation: Асаулюк І. О. Теоретико-методичні снови професійно-прикладної фізичної підготовки студентів мистецьких спеціальностей : автореф. дис. ...д-ра наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Асаулюк Інна Олексіївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2020. - 53 с.
Abstract: У дисертації розглянуто та систематизовано коло питань професійноприкладної фізичної підготовки студентів мистецьких спеціальностей, які сприяють формуванню знань, удосконаленню професійно важливих фізичних якостей, корекції порушень біогеометричного профілю постави, формуванню ергономічно доцільної пози гри на інструменті. Результатом наукового пошуку стало наукове обґрунтування, розроблення й експериментальна перевірка дієвості концепції професійно-прикладної фізичної підготовки у процесі фізичного виховання. Змістовну основу розробленої концепції визначали особистісні, біологічні, професійні, методичні передумови, мета, завдання, поняттєво-категорійний апарат, методологічні підходи, сукупність принципів функціонування. Підкреслено теоретичну та практичну значущість роботи, спрямовану на підвищення ефективності професійно-прикладної фізичної підготовки у процесі фізичного виховання студентів спеціальності «Музичне мистецтво», впровадження технології, яка передбачає нові підходи до планування та організації освітнього процесу з фізичного виховання, використання новітніх форм і видів рухової активності з урахуванням мотивів студентів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/26512
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Асаулюк_aref_asaulyuk_i.o_2020.pdf810.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.