Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/26495
Title: Роль та механізми участі психоемоційних розладів в дизрегуляційній патології у хворих з віддаленими наслідками закритої легкої черепно-мозкової травми та обґрунтування їх корекції методом програмованої сенсорної депривації
Authors: Донник, Тетяна Анатоліївна
Keywords: програмована сенсорна депривація
нейрогормональні показники
наслідки легкої черепномозкової травми
стан вегетативної нервової системи
Issue Date: 8-Jan-2020
Publisher: Сумський держ. ун-т
Citation: Донник Т. А. Роль та механізми участі психоемоційних розладів в дизрегуляційній патології у хворих з віддаленими наслідками закритої легкої черепно-мозкової травми та обґрунтування їх корекції методом програмованої сенсорної депривації : автореф. дис. ...канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патологічна фізіологія" / Донник Тетяна Анатоліївна ; Сумський держ. ун-т. - Суми, 2018. - 20 с.
Abstract: У дисертації представлені результати комплексного обстеження основних клініко-неврологічних, гемодинамічних та метаболічних змін в організмі хворих з віддаленими наслідками закритої ЧМТ. У 100 хворих з синдромом вегетативної дисфункції (СВД) у віддаленому періоді закритої ЧМТ виявлені суб`єктивні та об’єктивні порушення діяльності надсегментарних структур, які свідчать про десинхроноз та дисбаланс їх діяльності, тобто, про формування дизрегуляційної патології в цих відділах вегетативної нервової системи (ВНС). Виявлені відхилення корелювали зі змінами гемодинаміки та порушеннями нейрогуморальної ланки симпато-адреналової системи, біоелектричної активності структур мозку. Водночас у цих хворих мали місце порушення когнітивних функцій та психоемоційної сфери. Проведення хворим з СВД травматичного генезу курсу програмованої сенсорної депривації, яка направлена на нормалізацію діяльності функціональних систем лімбіко-гіпоталамічних структур, внаслідок зменшення афферентного імпульсного навантаження та пов`язаного з цим посилення внутрішньосистемних процесів відновлення синхронізації та збалансованості, покращувало стан когнітивних і психоемоційних проявів. Водночас покращувались, а за рядом показників і нормалізувалися клініко-неврологічні, гемодинамічні та біоелектричні показники стану надсегментарних структур ВНС. Останні слід розглядати як зменшення дизрегуляційної патології у хворих з СВД внаслідок закритої ЧМТ за рахунок відновлення центральної регуляції надсегментарних структур ВНС. Отримані дані свідчать, що відновлення діяльності функціональних систем лімбіко-гіпоталамічної ділянки мозку можливо розглядати як патогенетично обумовлені засоби корекції порушень діяльності ВНС у хворих з закритою ЧМТ.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/26495
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Донник_avtoref_2018.pdf606.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.