Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25681
Title: Технологія продукції ресторанного господарства : силабус курсу освітнього ступеня "бакалавр" галузі знань: 24 "Сфера обслуговування" спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа
Authors: Іжевська, Орися
Izhevska, Orysia
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Keywords: кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Технологія продукції ресторанного господарства
спеціальність "Готельно-ресторанна справа"
силабус
Issue Date: 11-May-2020
Citation: Технологія продукції ресторанного господарства : силабус курсу освітнього ступеня "бакалавр" галузі знань: 24 "Сфера обслуговування" спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа / розроб. Іжевська О. П. - Львів, 2020. - 8 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія продукції ресторанного господарства» є формування у студентів фундаментальних знань, вмінь та навичок стосовно наукових та практичних підходів до класичних і сучасних технологій продукції харчування. Під час вивчення дисципліни студенти зможуть ознайомитися не лише з особливостями технологічного процесу виробництва і реалізації різноманітних видів кулінарної продукції та кондитерської продукції у сфері готельноресторанного бізнесу, а й здобути навички і вміння пов'язувати наукові і нормативі положення з діяльністю закладів ресторанного господарства в умовах сучасності, опанувати шляхи і методи виробництва продукції харчування з урахуванням вимог створення продукції високої якості, визначеної харчової і біологічної цінності, енергоємності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25681
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
syllabus_tekhnolohiia_produktsii_restorannoho_hospodarstva_onovlenyi.pdf100.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.