Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/254
Title: Бібліографічний покажчик наукових праць деканів та заступників деканів факультетів Львівського державного університету фізичної культури
Authors: Свістельник, Ірина
Keywords: бібліографічний покажчик
наукові праці
декани ЛДУФК
заступники деканів ЛДУФК
Issue Date: 2014
Publisher: ЛДУФК
Citation: Бібліографічний покажчик наукових праць деканів та заступників деканів факультетів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 3-тє, доп. – Л. : [б. в.], 2014. – 44 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 5).
Abstract: Видання містить відомості про наукові праці деканів та заступників деканів факультетів Львівського державного університету фізичної культури. Інформаційні матеріали відібрано, упорядковано й систематизовано з архівних матеріалів університету, картотеки друкованих праць професорсько - викладацького складу університету, особистого перегляду інформаційних видань. Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” та ДСТУ 3582 – 97 „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/254
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики наукових праць професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
BIBLIOGRAF_DEKANY_2014.pdf391.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.