Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25307
Title: Українська мова (за професійним спрямуванням) : силабус навчальної дисципліни ступеня вищої освіти "бакалавр" галузі знань 24 “ Сфера обслуговування ” спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа”
Authors: Романчук, Ольга
Romanchuk, Olha
Кафедра української та іноземних мов
Keywords: кафедра української та іноземних мов
Українська мова (за професійним спрямуванням)
спеціальність "Готельно-ресторанна справа"
силабус
Issue Date: 10-Apr-2020
Citation: Українська мова (за професійним спрямуванням) : силабус навчальної дисципліни ступеня вищої освіти "бакалавр" галузі знань 24 “Сфера обслуговування” спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” / розроб. Романчук О. В. - Львів, 2020. - 4 с.
Abstract: Мета курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)” полягає в ознайомленні студентів з нормами сучасної української літературної мови, підвищенні загальної та мовної культури майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи, формуванні практичних навиків професійно спрямованого усного та писемного спілкування, підвищенні загальної мовної культури студентів, як носіїв української мови.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25307
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус Укр мова ПС ГРС.pdf356.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.