Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24865
Title: Інформаційна культура студента : силабус курсу освітнього ступеня: "магістр" галузі знань: 01 „Освіта/Педагогіка” спеціальності: 014.11 „Середня освіта (фізична культура)”
Authors: Свістельник, Ірина
Svistelnyk, Iryna
Кафедра інформатики та кінезіології
Keywords: кафедра інформатики та кінезіології
Інформаційна культура студента
спеціальність "Середня освіта (фізична культура)"
силабус
Issue Date: 6-Mar-2020
Citation: Інформаційна культура студента : силабус курсу освітнього ступеня: "магістр" галузі знань: 01 „Освіта/Педагогіка” спеціальності: 014.11 „Середня освіта (фізична культура)” / розроб. Свістельник І. Р. - Львів, 2020. - 2 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни „Інформаційна культура студента” є формування знань, умінь та навичок пошуку необхідної інформації для написання магістерської роботи: знаходження інформації в карткових та електронних інформаційнопошукових системах, систематизація та представлення інформації з дотриманням інформаційної етики, авторського права, академічної доброчесності, володіння технологією оформлення результатів інформаційного пошуку та перевірки на плагіат.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24865
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус_014.11.pdf541.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.