Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/243
Title: Оздоровча рухова активність : анот . бібліогр . покажч . друкованих видань трьома мовами
Authors: Свістельник, Ірина
Keywords: бібліографічний покажчик
оздоровча рухова активність
Issue Date: 2014
Publisher: Кондор
Citation: Оздоровча рухова активність : анот. бібліогр. покажч. друкованих видань трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – К. : Кондор , 2014. – 454 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини ”, вип. 3).
Abstract: До анотованого бібліографічного покажчика увійшли інформаційні джерела (книги,монографії, наукові статті, автореферати дисертацій тощо) бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури. Праці науковців, що досліджують проблеми оздоровчої рухової активності представлено за рубриками,в алфавітній послідовності прізвищ авторів, анотації подано трьома мовами (українською,російською та англійською);тексти анотацій збережено в авторських варіантах. Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис.Загальні вимоги та правила складання” та ДСТУ 3582–97 „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”. Анотований бібліографічний покажчик буде корисний усім тим, хто цікавиться проблемами оздоровчої рухової активності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/243
Appears in Collections:Науково-бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ozdorov_ruchova_aktyv_poka.pdf4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.