Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24096
Title: Особливості показників гемодинаміки кваліфікованих гандболістів у спокої та після виконання швидкісно-силових навантажень
Authors: Бергтраум, Дзвенислава
Вовканич, Любомир
Латишевська, Катерина
Berhtraum, Dzvenyslava
Vovkanych, Liubomyr
Latyshevska, Kateryna
Keywords: антропометрія
неінвазивні методи
тип гемодинаміки
індекс функціональних змін
механізми адаптації
Issue Date: 29-Jan-2020
Citation: Бергтраум Д. Особливості показників гемодинаміки кваліфікованих гандболістів у спокої та після виконання швидкісно-силових навантажень / Дзвенислава Бергтраум, Любомир Вовканич, Катерина Латишевська // Спортивна наука України. - 2018. - № 6(88). - С. 3-10. - Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/846/815
Abstract: Метою наших досліджень було вивчення особливостей адаптації організму гандболістів, зокрема серцево-судинної системи, до навантажень швидкісно-силового характеру. У дослідженні взяли участь гандболісти чоловічої статі (n = 13), віком 18–21 рік, високої спортивної кваліфікації (КМС). Використано антропометричні методи дослідження, вимірювання основних показників серцево-судинної системи (частота серцевих скорочень та артеріальний тиск), а також неінвазивні (розрахункові) методи визначення показників гемодинаміки. Визначено індекс функціональних змін за P.М. Баєвським та А.П. Берсєнєвою. Показники реєстрували у стані фізіологічного спокою та після виконання спортсменами швидкісно-силових навантажень. Установлено, що для гандболістів характерні високий зріст, значна вага тіла та обвід грудної клітки (101,3±0,9). Індекс маси тіла у більшості гравців (23,6±0,31 кг/м²) перебуває в межах нормативних значень. Значення індексу Бругша (54,5±0,2%) свідчать, що обвід грудної клітки спортсменів пропорційний до зросту, хоча життєвий індекс (58,0±0,94 мл/кг) нижчий за середній рівень. Для гандболістів характерний гіперстенічний тип конституції. У стані фізіологічного спокою не виявлено вираженої спортивної брадикардії чи змін артеріального тиску, проте зареєстровано адаптивне підвищення систолічного об’єму крові (92,97 ± 3,92 мл). У цьому стані у гандболістів переважає еукінетичний тип гемодинаміки, значення індексу функціональних змін (2,16±0,03 у.о.) вказує на стан задовільної адаптації. Після виконання гандболістами фізичних навантажень швидкісно-силового характеру спостерігається виражена тахікардія та вазодилатація, які не супроводжуються значними змінами систолічного об’єму крові. Величина індексу функціональних змін зростає до 3,5±0,06 одиниці, що можна охарактеризувати як стан напруження механізмів адаптації. Виявлено індивідуальні особливості впливу фізичних навантажень швидкісно-силового характеру на організм спортсменів, що проявляються у різних механізмах адаптації – ізотропному і хронотропному та різних типах гемодинаміки після виконання навантажень – еукінетичному та гіперкінетичному. Виявлені індивідуальні відмінності змін показників гемодинаміки під впливом швидкісно-силових навантажень можуть стати основою оцінювання рівня адаптації серцево-судинної системи спортсменів до фізичних навантажень.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24096
ISSN: 1993-5757
Appears in Collections:Науковий журнал "Спортивна наука України"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
846-1705-1-SM.pdf609.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.