Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/23915
Title: Авторська концепція професора Михайла Михайловича Линця "Диференціація фізичної підготовки спортсменів"
Authors: Кремень, В.
Луговий, В.
Топузов, О.
Ничкало, Н.
Саух, П.
Березівська, Л.
Ткаченко, Л.
Шеремета, Ю.
Keywords: авторська концепція
Линець Михайло
Диференціація фізичної підготовки спортсменів
Issue Date: 2019
Publisher: Альфа-Віта
Citation: Авторська концепція професора Михайла Михайловича Линця "Диференціація фізичної підготовки спортсменів" // Літопис сучасної науки й освіти України: Наукові школи, авторські системи і концепції / ред. колегія: В. Г. Кремень, В. І. Луговий, О. М. Топузов, Ничкало Н. Г., Саух П. Ю., Березівська Л. Д., Ткачекно Л. І., Шеремета Ю. А. - Київ, 2019. - С. 88.
Abstract: Фізична підготовка посідає провідне місце в системі тренування спортсменів, адже різні сторони підготовленості (технічну, тактичну, психічну) вони реалізують одночасно з проявом сили, бистрості, витривалості, гнучкості та координаційних якостей. Найбільшою мірою це стосується спортсменів високого класу, але й на ранніх етапах багаторічного спортивного удосконалення фізична підготовка займає чільне місце в структурі тренувального процесу (В.П., Філій, 1974; Л.В. Волков, 2001; В.Ю. Богуславська, 2012 та ін.)
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/23915
ISBN: 978-617-7430-07-9
Appears in Collections:Наукові школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Авторська концепція М. Линця .pdf124.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.