Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22395
Title: Фізична культура і спосіб життя молодших школярів
Authors: Боднарчук, Олена
Римар, Ольга
Петрина, Роман
Маланчук, Галина
Bodnarchuk, Olena
Rymar, Olha
Petryna, Roman
Malanchuk, Halyna
Keywords: фізична культура
учні молодшого шкільного віку
спосіб життя
Issue Date: 7-Oct-2019
Citation: Фізична культура і спосіб життя молодших школярів / Олена Боднарчук, Ольга Римар, Роман Петрина, Галина Маланчук // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Фізична культура. - 2019. - Вип. 31. - С. 14-20.
Abstract: Мета: виявити ставлення молодших школярів та їхніх батьків до фізичної культури, участь дітей у спортивних секціях та особливості проведення ними дозвілля. Методи. Для реалізації поставленої мети використовували теоретичний аналіз і узагальнення наукових джерел; соціологічні методи (анкетування, опитування) та методи математичної статистики. У дослідженні брали участь школярі та їх батьки з чотирьох закладів середньої освіти, м. Львова (163 учні 1-4-х класів та їхні батьки). Результати. Виявлено, що тільки третина учнів (32,5%) відвідують спортивні секції. Більшість із опитаних дітей, які відвідують спортивні секції займаються хореографічними видами рухової активності: танцями (19,4%), спортивною, художньою, корегуючою гімнастикою та балетом (5,8%), боротьбою карате (4,2%). Секції з плавання відвідують 1,6%, теніс 0,8%, бойовий гопак 0,7% опитаних учнів. Одним із найпопулярніших видів рухової активності дітей під час дозвілля є футбол - 17,8%, що ймовірно, пояснюється великою популярністю цього виду спорту в суспільстві. Щодо інших видів активного проведення дозвілля, то виявлені такі пріоритети: 9,3% дітей віддають перевагу плаванню; 10,2% — гімнастиці і балету; 7,3% — боротьбі карате; 8,0% баскетболу і волейболу і тільки 4,2% легкій атлетиці'. Висновок. Встановлено, що абсолютна більшість батьків та їхніх дітей вважають заняття фізичною культурою корисними для здоров’я. Однак тільки третина учнів (32,5%) відвідують спортивні секції. Діти які не охоплені заняттями в секціях бажають займатися танцями, футболом, плаванням та іншими видами. Виявлено сукупність факторів, які перешкоджають батькам залучати дітей до занять фізичними і спортивними вправами, а саме: неможливість супроводу дітей на заняття спортом, брак часу, відсутність бажання. Встановлено, що заняття спортом не є пріоритетною формою проведення дозвілля молодших школярів, а особистий приклад більшості батьків вважається лише частково дієвим засобом залучення дітей до систематичних занять фізичними і спортивними вправами.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22395
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
О. Боднарчук, О. Римар, Р. Петрина, Г. Маланчук.pdf561.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.