Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/20923
Title: Організаційно-методичні засади використання засобів катання на роликових ковзанах у фізкультурно-оздоровчих заняттях з учнями 5-6 класів
Authors: Власова, Софія
Keywords: Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
організаційно-методичні засади
фізкультурно-оздоровчі заняття
роликові ковзани
учні 5-6 класів
Issue Date: 2019
Publisher: Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
Citation: Власова С. В. Організаційно-методичні засади використання засобів катання на роликових ковзанах у фізкультурно-оздоровчих заняттях з учнями 5-6 класів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Власова Софія Володимирівна ; Придніпров. держ. акад. фіз. культури і спорту. - Дніпро, 2019. - 27 с.
Abstract: Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити організаційно-методичні засади фізкультурно-оздоровчих занять з пріоритетним використанням засобів катання на роликових ковзанах з учнями 5-6 класів загальноосвітньої школи для підвищення рівня їх фізичного стану.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/20923
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Власова_avtoref-2019.pdf359.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.