Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/20920
Title: Теоретико-методичні засади корекційно-профілактичних технологій фізичного виховання студентів з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату
Authors: Випасняк, Ігор
Keywords: Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
фізичне виховання
теоретико-методичні засади
корекційно-профілактичні технології
корекція
тілобудова
біогеометричний профіль постави
порушення
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет фізичного виховання і спорту України
Citation: Випасняк І. П. Теоретико-методичні засади корекційно-профілактичних технологій фізичного виховання студентів з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Випасняк Ігор Петрович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2019. - 46 с.
Abstract: Обґрунтування теоретико-методичних основ концепції профілактики й корекції функціональних порушень ОРА студентів у процесі фізичного виховання дозволило виділити такі її складові: глобальні, соціально-педагогічні, особистісні та біологічні передумови розробки авторської концепції; в основу концепції покладено такі підходи: діалектичний, загальнонауковий, субстратний, аксіологічний, діяльнісний, синергетичний, соціально-культурний, системний; концептуальну основу, що включила в себе мету концепції, завдання, принципи й умови її практичної реалізації. Теоретичні основи розробленої концепції профілактики й корекції функціональних порушень ОРА студентів практично застосовано в системі профілактично-оздоровчих і корекційних заходів із модифікацією окремих її структурних компонентів. Отримані в ході формувального експерименту результати свідчать про ефективність запропонованих нами корекційно-профілактичних технологій у фізичному вихованні студентів з функціональними порушеннями ОРА.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/20920
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Випасняк_aref_vypasnyak_i.p.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.