Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19808
Title: Вимоги до кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня
Keywords: магістерська робота
наукова робота
вимоги до кваліфікаційних робіт
вимоги до структурних елементів
порядок оцінювання магістерської роботи
захист магістерської роботи
Issue Date: 2018
Abstract: Ці Вимоги визначають структуру, обсяг та загальні правила оформлення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» (далі – магістерських робіт). Конкретні рекомендації розробляються відповідними випусковими кафедрами для кожної галузі знань (спеціальності), за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у ЛДУФК.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19808
Appears in Collections:Методичні вказівки та тематика дипломних (магістерських) проектівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.